Examinationsuppgift

Nu är min kurs avslutat och du välkommen att läsa min examinationsuppgift här under. Inledning  Willermark presenterar i sin doktorsavhandling TPACK-ramverket som handlar om de olika kunskaper som en lärare behöver och använder i olika undervisningssituationer. ”Utgångspunkten för ramverket är att undervisning är komplex och att läraren behöver kombinera och integrera sina tekniska, pedagogiska, ämnesmässigaFortsätt läsa ”Examinationsuppgift”

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång