Examinationsuppgift

Nu är min kurs avslutat och du välkommen att läsa min examinationsuppgift här under. Inledning  Willermark presenterar i sin doktorsavhandling TPACK-ramverket som handlar om de olika kunskaper som en lärare behöver och använder i olika undervisningssituationer. ”Utgångspunkten för ramverket är att undervisning är komplex och att läraren behöver kombinera och integrera sina tekniska, pedagogiska, ämnesmässigaFortsätt läsa ”Examinationsuppgift”

3 tillfällen av digitalisering

Här hittar du min planering av 3 tillfällen av digitalisering som ska ses som ett diskussionsunderlag för 3 fortbildningsträffar eller en webbkurs som kan användas på egen hand för reflektion och egna tankar. Materialet är byggt för min arbetsplats, Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun som min avslutande fältstudie i kursen ”Digitalisering med didaktisk inriktning”. Du kanFortsätt läsa ”3 tillfällen av digitalisering”

”Digitaliseringsagenterna” på huvudmannanivå?

Är det så att huvudmannen är så digital? Behöver kunskapen hos huvudmannen lyftas? Vad behöver huvudmannen och kan man jobba med huvudmannen som en klass? Den här ”huvudmannen” består av flera olika personer med flera olika roller och uppdrag kopplat till skolans styrdokument. Jag har valt att titta på en del av ”skolans uppdrag” medFortsätt läsa ””Digitaliseringsagenterna” på huvudmannanivå?”

Vad är digitalisering?

Vad tänker vi egentligen när vi hör begreppet ”Digitalisering”? I Lgr11 står det ordet ”digitalisering” på tre ställen och orden ”digital” eller ”digitala” på 17 st. ställen. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.  – Skolans uppdrag Skolan ska bidra till att elevernaFortsätt läsa ”Vad är digitalisering?”

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång