”Digitaliseringsagenterna” på huvudmannanivå?

Är det så att huvudmannen är så digital? Behöver kunskapen hos huvudmannen lyftas? Vad behöver huvudmannen och kan man jobba med huvudmannen som en klass?


Den här ”huvudmannen” består av flera olika personer med flera olika roller och uppdrag kopplat till skolans styrdokument. Jag har valt att titta på en del av ”skolans uppdrag” med TPACK in situ-ögon och tänker mig ett arbete på huvudmannanivå likt det som ”Digitaliseringsagenterna” är med eleverna. Skolverket erbjuder också flera bra utbildningar och stöd för att leda digitaliseringen i skolan både som huvudman men även för pedagoger i klassrummen. Tänk att koppla ihop de här olika kurserna och göra ett paket för huvudman? 1. Teknologisk kompetens (TK) – Vilken teknisk användning tillämpas?
 2. Teknisk – pedagogisk kompetens (TPK) – Hur underlättar tekniken de pedagogiska strategierna?
 3. Pedagogisk kompetens (PK) – Vilka pedagogiska strategier tillämpas?
 4. TPACK – Hur passar alla komponenterna ihop?
 5. Pedagogisk – ämneskompetens (PCK) – Hur stödjer de pedagogiska strategierna måluppfyllelsen?
 6. Ämneskompetens (CK) – Vilka kursmål adresseras?
 7. Teknisk – ämneskompetens (TCK) – Hur bidrar teknikanvändningen till måluppfyllelsen?

Jag har valt att titta på följande citat med ”TPACK in situ”-glasögonen när jag tänker mig ett arbete på huvudmannanivå. Planeringen är inte helt klar, men jag har analyserat enligt följande:

 1. Huvudmannen behöver kunskap i den lärplattform av något slag som används, Teams och Office365 med de olika verktyg som finns där.
 2. Tekniken underlättar genom att Teams kan användas för att ha resfria möten då vi kan arbeta på olika platser. Genom att samla allt material på en gemensam plats underlättar det även för alla medarbetare och skolledare. I en gemensam lärplattform kan huvudman följa upp arbetet som pågår ute i kommunen samt plocka fram statistik.
 3. Förmedlingspedagogiken då föreläsningar och visning av olika tekniker behövs. Konstruktivismen och lärande tillsammans med andra då vi kommer att behöva diskutera och tillsammans komma fram till vad som ska gälla.
 4. Tekniken underlättar för huvudmannen att nå ut till alla pedagoger med huvudmannens syn på ”digitalisering”. Diskussioner och gemensamma träffar som lyfter mål från Lgr11 skapar en samsyn på begreppet och huvudmannens kompetens syns ut i organisationen.  
 5. Genom att huvudmannen har/får kompetens kring ”skolan i en digital tid” kan de ha dess ”glasögon” på sig i beslut och frågor som rör verksamheten.
 6. Lgr11 och en del från ”Skolans uppdrag” som syns i citatet nedan.
 7. Tekniken hjälper till genom att synliggöra vad som står i Lgr11 och sprida en gemensam syn på begreppet inom organisationen.  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. – Lgr 11 Skolans uppdrag


Vad tror du om de här tankarna? Hänger du med mig? Vilka tankar får du efter att du läst mitt inlägg? Kommentera gärna!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: