Vad är digitalisering?

Vad tänker vi egentligen när vi hör begreppet ”Digitalisering”? I Lgr11 står det ordet ”digitalisering” på tre ställen och orden ”digital” eller ”digitala” på 17 st. ställen.

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.  – Skolans uppdrag


Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. – Skolans uppdrag


Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.  – Skolans uppdrag


i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför. – Riktlinjer ”Alla som arbetar i skolan ska”


kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande – Mål för kunskaper


– får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling – Riktlinjer för att ”Organisera och genomföra arbetet med eleverna”


skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg – Rektors ansvar


skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens – Rektors ansvar


Digitala verktyg och medier för kommunikation – Förskoleklassens samt Fritidshemmets Centrala innehåll ”Språk och kommunikation”


Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang – Förskoleklassens samt Fritidshemmets Centrala innehåll ”Språk och kommunikation”


Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck – Förskoleklassens samt Fritidshemmets Centrala innehåll ”Skapande och estetiska uttrycksformer”


Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder – Fritidshemmets Centrala innehåll ”Natur och samhälle”


För att kunna arbeta med dessa delar av Lgr11 behöver vi ta reda på vad vi tänker kring orden. I min kurs ”Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning” har jag valt att undersöka hur de som arbetar på förvaltningsnivå tänker kring de här orden. Min fältstudie är alltså riktad kring de personer som arbetar med skolans uppdrag på huvudmannanivå. I min roll som ”Kvalitetsutvecklare Nästa Generations Lärande” arbetar jag övergripande på Kunskapsförvaltningen där chefer, administrativ personal inom förskola, HR-personal, IT-systemförvaltare och administratörer samt ekonomiavdelningen arbetar. Även rektorer och biträdande rektorer inom förskola – grundskola – gymnasieskola är även med i mitt kontaktnät. De har fått tänka fritt kring ordet ”digitalisering” och det resulterade i följande ordmoln skapat av Mentimeter.

Ordmolnet är skapat så att ju fler gånger ett ord har nämnts desto större är ordet. Det jämförs ordagrant men om vi tittar på hela ordmolnet ser vi att ord som handlar om ”effektivisering” är något som vuxna tänker väldigt mycket på inom begreppet ”digitalisering”. Effektivisering – effektivisera – effektivitet – effektivt har nämnts flera gånger. Vi vuxna ser alltså på digitaliseringen som något som ska effektivisera vårt arbete eller kanske vår vardag. Nu ska jag ta de här tankarna vidare och se på ett arbete på huvudmannanivå skulle kunna se ut enligt ”TPACK in situ”-modellen.

Bild hämtat från Willermarks doktorsavhandling ” Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: